UVIJETI POSLOVANJA

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Mercury d.o.o. – kupnja na internet trgovini www.select-sport.hr

Ovi uvjeti kupnje definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata odnosno reklamacije robe ponuđene na našim internet stranicama. Isporučitelj (Prodavatelj) robe ponuđene na ovim stranicama je Mercury d.o.o. Mirka Bogovića 17, 47000 Karlovac, a Kupac robe je posjetitelj internet trgovine koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski formular narudžbe i pošalje ga Prodavatelju. Sve cijene su izražene u kunama i uključuju PDV.

REGISTRACIJA

Kupac može ili ne mora biti registriran na www.select-sport.hr kako bi izvršio kupovinu. Prilikom registracije od Kupca se zahtjeva da unese e-mail adresu i lozinku te kontakt podatke potrebne za dostavu naručene robe.

NARUČIVANJE

Naručivanje robe moguće je 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Roba se naručuje isključivo elektronskim obrascem – košarica internet trgovine. Kupac može ili ne mora biti registriran na web stranici Prodavatelja kako bi izvršio narudžbu. Od Kupca se međutim zahtjeva da unese kontakt podatke i adrese (vlastitu i dostavnu) kako bi se zaključio proces narudžbe. Ukoliko Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti sve naručene artikle, isporučit će one koje može, a o čemu će pismenim putem obavijestiti Kupca u roku komuniciranom Kupcu nakon izvršene narudžbe.

PLAĆANJE

Naručene artikle s ili bez troškova dostave, ovisno o iznosu narudžbe, Kupac će Prodavatelju platiti općom uplatnicom. Naplata narudžbe vrši se tek nakon što je utvrđeno da su naručeni proizvodi raspoloživi u internet trgovini Prodavatelja.

POTVRDA NARUDŽBE

Po izvršenju narudžbe Kupac će primiti obavijest da je narudžba zaprimljena te da se provjerava raspoloživost naručenih artikala. Nakon obavljene provjere o raspoloživosti artikala Kupac će e-mailom biti obaviješten jesu li isti raspoloživi te da može izvršiti uplatu.

DOSTAVA ROBE

Dostava robe vrši se ekspresnom dostavom unutar 8 radnih dana od trenutka kada Kupac pošalje potvrdu plaćanja za naručene artikle, a za koje je dobio potvrdu raspoloživosti od Prodavatelja. Kupac ima pravo prilikom preuzimanja pošiljke odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.

Roba je osigurana od gubitka u dostavi, te ako Kupac nakon 20 dana od predaje narudžbe ne dobije nikakvu obavijest ili isporuku od Prodavatelja, odnosno od dostavne službe, mora obavijestiti Prodavatelja kako bi isti mogao poduzeti radnje da se pošiljka nađe ili pošalje zamjenska.

TROŠAK DOSTAVE

Trošak dostave se ne naplaćuje ukoliko narudžba prelazi iznos od 1000,00 kn (bez PDV-a).

Trošak dostave od 30,00 kn se plaća za dostavu narudžbe manju od 1000,00 kn (bez PDV-a).

POVRAT ROBE

Pravo na povrat narudžbe (jednostrani raskid Ugovora) imaju svi kupci Select Sport internet trgovine na sve artikle. Ukoliko odobrimo zahtjev, robu nam vraćate u roku od dva radna dana od odobrenja zahtjeva, na vlastiti trošak. Ako osoblje Select Sport internet trgovine procijeni da je vraćena roba neoštećena i u originalnoj ambalaži, izvršit ćemo povrat novca na Vaš račun. Ukoliko roba nije u odgovarajućem stanju (neupotrebljavana i neoštećena), morat ćete platiti poštarinu u iznosu od 50 kn kako bi Vam roba ponovno bila poslana na kućnu adresu.

ZAMJENA

Pravo na zamjenu robe imaju svi kupci. Zamjena robe moguća je unutar 14 dana od primitka pošiljke. Zamjenu ste dužni zatražiti putem e-maila sa sadržajem ZAMJENA: BROJ NARUDŽBE unutar 14 radnih dana od primitka pošiljke. U e-mailu trebate objasniti želite li proizvod mijenjati za isti proizvod druge veličine ili boje, ili za drugi proizvod iz naše ponude. Proizvod potom vraćate na našu adresu unutar 2 radna dana od odobrenog zahtjeva, na vlastiti trošak. Kada utvrdimo da je vraćeni proizvod neoštećen i u originalnoj ambalaži, napravit ćemo zamjenu. Ako proizvod mijenjate za proizvod veće vrijednosti najprije ćete trebati uplatiti razliku na naš račun, a ako je manje vrijednosti mi ćemo novac vratiti na Vaš račun.

REKLAMACIJE

Kupac ima pravo na reklamaciju robe u zakonskom roku. Reklamacije se zaprimaju pismenim putem na e-mail info@select-sport.hr s napomenom: REKLAMACIJA PO NARUDŽBI (Br. Narudžbe). U slučaju reklamacije Kupac je dužan vratiti proizvod Prodavatelju na navedenu adresu u roku dogovorenim s Prodavateljem. Reklamacija će se smatrati valjanom ukoliko se pregledom proizvoda utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. Prodavatelj je dužan u roku od 15 dana od dana primitka valjane reklamacije Kupcu zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos.

Ukoliko, pak, ustanovimo da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko reklamaciju odbijemo, morat ćete platiti poštarinu u iznosu od 50 kn kako bi Vam roba ponovno bila poslana na kućnu adresu.

ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA

Posjećivanjem stranica Select Sport internet trgovine komunicirate elektronskim putem. Time prihvaćate da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su Vam dostavljeni elektronskim putem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku.

IZMJENE UVJETA KUPOVINE

Mercury d.o.o. zadržava pravo mijenjati i ažurirati ove Uvjete kupovine. Svaka izmjena Uvjeta kupovine biti će objavljena na stranicama Select Sport internet trgovine.