UVJETI KUPOVINE I ZAŠTITA PODATAKA

Pravila zaštite osobnih podataka na internet stranicama www.select-sport.hr

Informacije o trgovačkom društvu
Mercury d.o.o.
Mirka Bogovića 17
47000 KARLOVAC
Hrvatska

Adresa elektroničke pošte:
info@select-sport.hr

Info telefon:
+385 (0)47 64 88 88
Cijena poziva i obračunska jedinica za pozive naplaćuje se po cijeni poziva prema fiksnim mrežama telekomunikacijskog operatera korisnika.

Radno vrijeme korisničke podrške je radnim danom od 8:00 do 16:00 sati

Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Karlovcu
MBS 020004520
OIB 80792043913
Račun u ADDIKO BANK d.d.
25000091101283813
IBAN HR6625000091101283813

Iznos temeljnoga kapitala društva: 95.300,00 kuna / 12.648,48 EUR.

Članovi uprave društva: NIKOLA SUMINA

Kontak za zaštitu osobnih podataka
Adresa i mjesto rada: Mirka Bogovića 17, 47000 KARLOVAC
Službeni e-pretinac: osobnipodaci@select-sport.hr

Želimo naglasiti da posjetom našim web stranicama svi Vaši osobni podaci ostaju povjerljivi, osim ako ih svojom voljom ne želite otkriti.
Prikupljamo samo one osobne podatke koje nam dobrovoljno dostavite i samo za svrhe navedene u ovim pravilima zaštite osobnih podataka. Ne zahtijevamo od Vas da nam pošaljete te podatke kako bismo vam omogućili pristup na naše stranice i ne tražimo da otkrijete više podataka no što je doista potrebno za sudjelovanje u nekoj aktivnosti na našim stranicama.
Prilikom prikupljanja osobnih podataka obvezujemo se poštovati odredbe pozitivnih propisa vezanih na zaštitu osobnih podataka.
Molimo Vas pročitajte sve informacije u nastavku i ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi s našim pravilima zaštite osobnih podataka ili želite s nama podijeliti svoja iskustva na ovoj web stranici, javite nam na e- mail: osobnipodaci@select-sport.hr
Ako ste maloljetni, ne šaljite nam svoje osobne podatke!

1. Općenito

Kada koristite web stranicu www.select-sport.hr („web stranica“) koja također uključuje i on-line trgovinu, MERCURY d.o.o. (“www.select-sport.hr” ili „Voditelj obrade“) kao voditelj obrade podataka obrađuje Vaše osobne podatke u skladu s relevantnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Ova Pravila zaštite osobnih podataka (“Pravila”) opisuju koje se vrste podataka obrađuju i u koje svrhe te Vaša prava vezana uz takvu obradu. Molimo Vas pažljivo pročitajte ova Pravila prije nastavka korištenja web stranice. Ako se ne slažete s njihovim odredbama, molimo Vas da ne koristite web stranicu.

2. Osobni podaci koje obrađujemo
“Osobni podaci” označavaju sve podatke koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”).
Osobne podatke prikupljamo sukladno važećim propisima i to kako bismo vam npr. mogli poslati izmjene i novosti elektronskom poštom, uključiti vas u sudjelovanje u nagradnim igrama te obavijestiti pobjednika, odaslati publikacije, brošure i drugi promidžbeni materijal ili odgovoriti na vaša pitanja, primjedbe i komentare.Vaše osobne podatke obrađujemo samo na temelju vaše privole, zakona ili radi ostvarenja legitimnog interesa Voditelja obrade, kao na primjer kada obrađujemo vaše podatke za potrebe izravnog marketinga radi oglašavanja naših proizvoda ili usluga („komercijalna komunikacija“), putem elektroničke ili drugih oblika komunikacije.

U određenim slučajevima će prikupljanje vaših osobnih podataka biti nužno radi izvršenja ugovora između vas i www.select-sport.hr , na primjer prilikom kupovine
proizvoda u našoj web trgovini, kako bismo vam mogli dostaviti proizvod na zatraženu adresu dostave i sl.

Obrađujemo sljedeće kategorije osobnih podataka:

1. Kontakt i identifikacijski podaci potrebni za otvaranje korisničkog računa na web stranici

2. Kontakt i identifikacijski podaci potrebni za naručivanje proizvoda u online trgovini odnosno njihovu isporuku/dostavu na zatraženu adresu;

3. Podaci o kupnji putem online trgovine, npr. kupljeni proizvodi, iznos računa

4. Podaci iz korespondencije korisnika s Voditeljem obrade (uključujući njihov sadržaj);

5. Podaci o interakciji korisnika s web stranicom koji se prikupljaju korištenjem kolačića (eng. Cookies). Detalje o tehnologiji kolačića i njihovoj upotrebi na ovim web stranicama potražite u zadnjem poglavlju “Pravila o kolačićima”.

Putem ove web stranice možemo Vam ponuditi mogućnost komuniciranja i poveznica sa sadržajem društvenih mreža (npr. Facebook). Ako odlučite upotrebljavati svoj profil s društvenih mreža, imajte na umu da društvena mreža, ovisno o postavkama Vašeg profila na društvenoj mreži, može s nama podijeliti neke informacije o Vašem profilu.
Ne prikupljamo i ne koristimo osobne podatke maloljetnih osoba (u okviru razumnih granica ukoliko nam je moguće spoznati dob korisnika), osim uz izričitu suglasnost roditelja ili staratelja. Ukoliko ste maloljetni, molimo Vas da nam ne šaljete svoje osobne podatke (ime, prezime, adresa, telefonski broj, e-mail ili druge podatke koji bi Vas mogli pomoći identificirati), jer ćemo obradu takve komunikacije morati odbiti. Ukoliko bi usprkos tome uslijedila uspostava kontakta na zahtjev maloljetne osobe, u slučaju prenošenja osobnih podataka od strane maloljetne osobe, www.select-sport.hr izričito odbija zaprimanje bilo kakvih zahtjeva materijalne ili nematerijalne prirode koji proizlaze iz obrade takve namjere kontakta.

3. Svrha obrade osobnih podataka

www.select-sport.hr obrađuje osobne podatke za sljedeće svrhe:

3.1. Otvaranje korisničkih profila na web stranici

3.2. Obrada narudžbi putem online trgovine i isporuka/dostava naručenih proizvoda na adresu koju je korisnik naznačio;

3.3. Pružanje različitih pogodnosti članovima programa lojalnosti

3.4. Prijenos komercijalnih komunikacija putem elektroničke pošte, mobilne telefonije ili tradicionalnom poštom odnosno kurirskom dostavom (u limitima Vaše

suglasnosti);

3.5. Pružanje odgovora na pitanja koja nam postavite ili na Vaše savjete, komentare, prigovore i sl.;

3.6. Rješavanje svih sporova ili pritužbi koji se odnose na ili proizlaze iz aktivnosti www.select-sport.hr

4. Komuniciranje podataka prema trećima

Ne prodajemo, ne prenosimo, ne otkrivamo podatke koje prikupljamo na našim web stranicama nikome izvan www.select-sport.hr bez Vaše privole, osim
– 1. u slučajevima propisanim zakonom i kada je to potrebno radi izvršavanja naših zakonskih obveza,
– 2. u slučajevima kada je to potrebno radi zaštite Vašeg života ili tjelesnog integriteta, a Vi niste u mogućnosti dati svoj pristanak za obradu Vaših osobnih
podataka,
– 3. u slučajevima kada je to nužno radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu,
– 4. u slučajevima kada ste Vi sami objavili te podatke te
– 5. u slučajevima kada je to potrebno radi zaštite naših legitimnih interesa. Vaše osobne podatke ćemo čuvati samo tijekom vremena koje je nužno radi ostvarenja ranije navedenih svrha obrade.

www.select-sport.hr može neke ili sve Vaše osobne podatke otkriti sljedećim primateljima, na način kako je dalje navedeno:

4.1. Osobama ovlaštenim za obradu osobnih podataka u ime i za račun www.select-sport.hr , odnosno suradnicima ili dobavljačima neophodnim za pružanje i održavanje usluga koje se pružaju putem ovih web stranica (npr. pružatelji usluga izrade i održavanja web stranica, pružatelji usluge dostave naručenih proizvoda ili promotivnih materijala, suradnici ili pružatelji usluga koji najbolje mogu odgovoriti na Vaša pitanja i sl.), koji također imaju obvezu čuvanja i neotkrivanja osobnih podataka.
4.2. Drugim zakonskim primateljima kojima je www.select-sport.hr ovlašten ili obavezan na zahtijev otkriti osobne podatke pojedinaca na temelju važećih propisa.

5. Poruke e-pošte

Kada nam pošaljete elektronsku poštu (putem e-mail poruke s pitanjem, komentarom, prigovorom, savjetom ili sl., ili putem obrasca za kontakt na web stranici) s
osobnim podacima po kojima Vas je moguće identificirati, upotrijebit ćemo te podatke u svrhu ispunjenja Vašeg zahtjeva. Možda ćemo Vaš e-mail kao i poruku/zahtjev koji ste nam uputili poslati drugim suradnicima ili dobavljačima koji će moći najbolje odgovoriti na Vaše pitanje.
Svi djelatnici i navedni poslovni partneri www.select-sport.hr odgovorni su za poštivanje Pravila zaštite osobnih podataka.

6. Prava ispitanika

Davanje privole za obradu osobnih podataka nije obvezno, ali odbijanje davanja privole na obradu podataka kako je iznad navedeno, može korisniku onemogućiti
korištenje svih ili nekih sadržaja koje nudi web stranica, ili onemogućiti dobivanje informacija o proizvodima/uslugama u ponudi www.select-sport.hr
Slanjem osobnih podataka www.select-sport.hr ispitanik se ne odriče prava zajamčenih pozitivnim propisima Republike Hrvatske kojima se štite osobni podaci, a
osobito prava zatražiti ispravak ili brisanje vlastitih osobnih podataka iz zbirke ako su isti nepotpuni, netočni ili neažurni ili njihova obrada nije u skladu s odredbama pozitivnih propisa Republike Hrvatske.

U mjeri u kojoj se obrada Vaših osobnih podataka temelji isključivo na Vašoj privoli, imate niz prava, uključujući:

a) Pravo na pristup: korisnici čiji se podaci obrađuju imaju pravo o tome dobiti potvrdu kao i pristup osobnim podacima koji se na njih odnose i informacijama o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, primateljima podataka, razdoblju za koje će podaci biti pohranjeni te drugim pravima.
b) Pravo na ispravak podataka: korisnici imaju pravo zatražiti izmjenu netočnih osobnih podataka ili nadopunu nepotpunih podataka.
Registrirani korisnici u svakom trenutku imaju pristup svojim podacima i mogu ih urediti/izmjeniti izravno putem korisničkog računa.
c) Pravo na brisanje: u određenim okolnostima, korisnici imaju pravo na brisanje osobnih podatka koji se na njih odnose.
Registrirani korisnici u svakom trenutku mogu sami obrisati svoj korisnički račun.
d) Pravo na povlačenje privole: Korisnici u svakom trenutku imaju pravo povući ranije danu privolu za obradu osobnih podataka.
e) Također, u određenim okolnostima, korisnici imaju pravo na ulaganje prigovora na obradu, na ograničenje obrade te na prenosivost osobnih podataka.
Za sva pitanja zaštite osobnih podataka, kao i radi ostvarenja gore navedenih prava, molimo Vas obratite se na kontakt adresu navedenu u članku 8. ovih Pravila
f) Pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu: ukoliko smatrate da su Vaša prava povrijeđena, imate pravo podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka

Ovisno o zahtjevu korisnika/ispitanika,www.select-sport.hr se obvezuje:

1. Potvrditi korisniku da li obrađuje ili ne obrađuje osobne podatke koji se odnose na tog korisnika/ispitanika
2. Ispraviti ili izbrisati, bez naknade i bez odgađanja, osobne podatke koji se odnose na korisnika/ispitanika
3. Ograničiti ili prestati s obradom osobnih podataka korisnika/ispitanika

7.Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka

Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Kupca odnosno Korisnika i www.select-sport.hr odvija sigurnim protokolom. Zaštitu podataka www.select-sport.hr uzima ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako www.select-sport.hr provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s Internet stranice eKupi te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi www.select-sport.hr.

8. Kontakt

Za sva pitanja vezana uz zaštitu Vaših osobnih podataka, kao i radi ostvarenja ranije navedenih prava i zahtjeva, možete se obratiti Mercuryd.o.o. slanjem email
poruke na: osobnipodaci@select-sport.hr ili poštom na adresu našeg sjedišta: Mercury d.o.o., Mirka Bogovića 1747000 KARLOVAC.
www.select-sport.hr ne odgovara na anonimne zahtjeve.

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Mercury d.o.o. – kupnja na internet trgovini www.select-sport.hr

Ovi uvjeti kupnje definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata odnosno reklamacije robe ponuđene na našim internet stranicama. Isporučitelj (Prodavatelj) robe ponuđene na ovim stranicama je Mercury d.o.o. Mirka Bogovića 17, 47000 Karlovac, a Kupac robe je posjetitelj internet trgovine koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski formular narudžbe i pošalje ga Prodavatelju. Sve cijene su izražene u kunama i uključuju PDV.

REGISTRACIJA

Kupac može ili ne mora biti registriran na www.select-sport.hr kako bi izvršio kupovinu. Prilikom registracije od Kupca se zahtjeva da unese e-mail adresu i lozinku te kontakt podatke potrebne za dostavu naručene robe.

NARUČIVANJE

Naručivanje robe moguće je 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Roba se naručuje isključivo elektronskim obrascem – košarica internet trgovine. Kupac može ili ne mora biti registriran na web stranici Prodavatelja kako bi izvršio narudžbu. Od Kupca se međutim zahtjeva da unese kontakt podatke i adrese (vlastitu i dostavnu) kako bi se zaključio proces narudžbe. Ukoliko Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti sve naručene artikle, isporučit će one koje može, a o čemu će pismenim putem obavijestiti Kupca u roku komuniciranom Kupcu nakon izvršene narudžbe.

PLAĆANJE

Naručene artikle s ili bez troškova dostave, ovisno o iznosu narudžbe, Kupac će Prodavatelju platiti općom uplatnicom. Naplata narudžbe vrši se tek nakon što je utvrđeno da su naručeni proizvodi raspoloživi u internet trgovini Prodavatelja.

POTVRDA NARUDŽBE

Po izvršenju narudžbe Kupac će primiti obavijest da je narudžba zaprimljena te da se provjerava raspoloživost naručenih artikala. Nakon obavljene provjere o raspoloživosti artikala Kupac će e-mailom biti obaviješten jesu li isti raspoloživi te da može izvršiti uplatu.

DOSTAVA ROBE

Dostava robe vrši se ekspresnom dostavom unutar 8 radnih dana od trenutka kada Kupac pošalje potvrdu plaćanja za naručene artikle, a za koje je dobio potvrdu raspoloživosti od Prodavatelja. Kupac ima pravo prilikom preuzimanja pošiljke odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.

Roba je osigurana od gubitka u dostavi, te ako Kupac nakon 20 dana od predaje narudžbe ne dobije nikakvu obavijest ili isporuku od Prodavatelja, odnosno od dostavne službe, mora obavijestiti Prodavatelja kako bi isti mogao poduzeti radnje da se pošiljka nađe ili pošalje zamjenska.

TROŠAK DOSTAVE

Trošak dostave se ne naplaćuje ukoliko narudžba prelazi iznos od 150 € (bez PDV-a).

Trošak dostave od 4,80 € + PDV  se plaća za dostavu narudžbe manju od 150 € ( sve navedeno je bez PDV-a).

POVRAT ROBE

Pravo na povrat narudžbe (jednostrani raskid Ugovora) imaju svi kupci Select Sport internet trgovine na sve artikle. Ukoliko odobrimo zahtjev, robu nam vraćate u roku od dva radna dana od odobrenja zahtjeva, na vlastiti trošak. Ako osoblje Select Sport internet trgovine procijeni da je vraćena roba neoštećena i u originalnoj ambalaži, izvršit ćemo povrat novca na Vaš račun. Ukoliko roba nije u odgovarajućem stanju (neupotrebljavana i neoštećena), morat ćete platiti poštarinu u iznosu od 6,64 €  kako bi Vam roba ponovno bila poslana na kućnu adresu.

ZAMJENA

Pravo na zamjenu robe imaju svi kupci. Zamjena robe moguća je unutar 14 dana od primitka pošiljke. Zamjenu ste dužni zatražiti putem e-maila sa sadržajem ZAMJENA: BROJ NARUDŽBE unutar 14 radnih dana od primitka pošiljke. U e-mailu trebate objasniti želite li proizvod mijenjati za isti proizvod druge veličine ili boje, ili za drugi proizvod iz naše ponude. Proizvod potom vraćate na našu adresu unutar 2 radna dana od odobrenog zahtjeva, na vlastiti trošak. Kada utvrdimo da je vraćeni proizvod neoštećen i u originalnoj ambalaži, napravit ćemo zamjenu. Ako proizvod mijenjate za proizvod veće vrijednosti najprije ćete trebati uplatiti razliku na naš račun, a ako je manje vrijednosti mi ćemo novac vratiti na Vaš račun.

REKLAMACIJE

Kupac ima pravo na reklamaciju robe u zakonskom roku. Reklamacije se zaprimaju pismenim putem na e-mail info@select-sport.hr s napomenom: REKLAMACIJA PO NARUDŽBI (Br. Narudžbe). U slučaju reklamacije Kupac je dužan vratiti proizvod Prodavatelju na navedenu adresu u roku dogovorenim s Prodavateljem. Reklamacija će se smatrati valjanom ukoliko se pregledom proizvoda utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. Prodavatelj je dužan u roku od 15 dana od dana primitka valjane reklamacije Kupcu zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos.

Ukoliko, pak, ustanovimo da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko reklamaciju odbijemo, morat ćete platiti poštarinu u iznosu od 6,64 €  kako bi Vam roba ponovno bila poslana na kućnu adresu.

ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA

Posjećivanjem stranica Select Sport internet trgovine komunicirate elektronskim putem. Time prihvaćate da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su Vam dostavljeni elektronskim putem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku.

Pravila o kolačićima

Web stranica www.select-sport.hr koristi tzv. kolačiće (eng. „cookies“).

Kolačići su male tekstualne datoteke koje generira poslužitelj web stranica i koje se putem web preglednika pohranjuju na uređaju korisnika, a kako bi se korisniku mogla pružiti što kvalitetnija usluga i sadržaji. Pohranjuju određene informacije (npr. željene postavke jezika ili web stranice, status registracije na korisnički račun i sl.) koje Vaš preglednik može reproducirati kada se vratite na web stranicu (ovisno o trajanju kolačića).

Upotrebljavamo sljedeće kategorije kolačića:

1. Kolačići nephodni za funkcionalnost web stranice

Određeni kolačići su neophodni kako bi korištenje ove web stranice i njene osnovne usluge i značajke bile moguće. Bez ovih kolačića, na primjer, nećete moći pristupiti određenim sigurnim područjima ili pratiti svoju košaricu za online kupovinu. Ovi se kolačići ne mogu onemogućiti.

Koristimo sljedeće neophodne kolačiće:

1.Kolačić sesije aplikacije.

2 Kolačić kolačića

Kada prvi put pristupite web stranici, pojavit će se natpis koji upozorava na postojanje kolačića i zatražiti Vašu suglasnost za njihovo prihvaćanje.

Nastavkom pregledavanja web stranice, prihvaćate korištenje kolačića.

Korisnik web stranice putem postavki svojeg web preglednika uvijek može samostalno regulirati (ograničiti ili onemogućiti) primanje kolačića. Napominjemo da onemogućavanje kolačića može utjecati na funkcionalnost i Vašu interakciju s web stranicom, te isključujemo svaku odgovornost za bilo kakav gubitak funkcionalnosti i/ili kvalitete sadržaja web stranice u svim slučajevima odabira regulacije primanja kolačića od strane korisnika.

Dodatne informacije o konfiguriranju postavki preglednika za kolačiće možete pronaći na sljedećim linkovima:

• https://support.mozilla.org/hr/kb/Privatno%20pretra%C5%BEivanje saznajte više o načinu privatnog pregledavanja i postavkama kolačića u Firefoxu

• https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hr za čitanje o načinu anonimnog načina i postavkama kolačića u pregledniku Google Chrome

• https://support.microsoft.com/hr-hr/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-settings pročitajte način rada “InPrivate” i postavke kolačića u pregledniku Internet Explorer

• https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=hr_HR&locale=en_US za više informacija o modusu “Privatna navigacija” i postavkama kolačića u pregledniku Safari

Korištenjem ovih web stranica smatrat će se da su korisnici u svakom trenutku upoznati i suglasni s uvjetima korištenja, uključujući odredbe o obradi i zaštiti osobnih podataka i mogućnostima u vezi s kolačićima.

Mercury d.o.o. zadržava pravo mijenjati i ažurirati ove Uvjete kupovine. Svaka izmjena Uvjeta kupovine biti će objavljena na stranicama Select Sport internet trgovine.

Mercury d.o.o.