ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Pravila zaštite osobnih podataka na internet stranicama www.select-sport.hr

Informacije o trgovačkom društvu
Mercury d.o.o.
Mirka Bogovića 17
47000 KARLOVAC
Hrvatska

Adresa elektroničke pošte:
info@select-sport.hr

Info telefon:
+385 (0)47 64 88 88
Cijena poziva i obračunska jedinica za pozive naplaćuje se po cijeni poziva prema fiksnim mrežama telekomunikacijskog operatera korisnika.

Radno vrijeme korisničke podrške je radnim danom od 8:00 do 16:00 sati

Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Karlovcu
MBS 020004520
OIB 80792043913
Račun u ADDIKO BANK d.d.
25000091101283813
IBAN HR6625000091101283813

Iznos temeljnoga kapitala društva: 95.300,00 kuna / 12.648,48 EUR.

Članovi uprave društva: NIKOLA SUMINA

Kontak za zaštitu osobnih podataka
Adresa i mjesto rada: Mirka Bogovića 17, 47000 KARLOVAC
Službeni e-pretinac: osobnipodaci@select-sport.hr

Želimo naglasiti da posjetom našim web stranicama svi Vaši osobni podaci ostaju povjerljivi, osim ako ih svojom voljom ne želite otkriti.
Prikupljamo samo one osobne podatke koje nam dobrovoljno dostavite i samo za svrhe navedene u ovim pravilima zaštite osobnih podataka. Ne zahtijevamo od Vas da nam

pošaljete te podatke kako bismo vam omogućili pristup na naše stranice i ne tražimo da otkrijete više podataka no što je doista potrebno za sudjelovanje u nekoj

aktivnosti na našim stranicama.
Prilikom prikupljanja osobnih podataka obvezujemo se poštovati odredbe pozitivnih propisa vezanih na zaštitu osobnih podataka.
Molimo Vas pročitajte sve informacije u nastavku i ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi s našim pravilima zaštite osobnih podataka ili želite s nama

podijeliti svoja iskustva na ovoj web stranici, javite nam na e- mail: osobnipodaci@select-sport.hr
Ako ste maloljetni, ne šaljite nam svoje osobne podatke!

1. Općenito

Kada koristite web stranicu www.select-sport.hr („web stranica“) koja također uključuje i on-line trgovinu, MERCURY d.o.o. (“www.select-sport.hr” ili „Voditelj

obrade“) kao voditelj obrade podataka obrađuje Vaše osobne podatke u skladu s relevantnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Ova Pravila zaštite osobnih podataka (“Pravila”) opisuju koje se vrste podataka obrađuju i u koje svrhe te Vaša prava vezana uz takvu obradu. Molimo Vas pažljivo

pročitajte ova Pravila prije nastavka korištenja web stranice. Ako se ne slažete s njihovim odredbama, molimo Vas da ne koristite web stranicu.

2. Osobni podaci koje obrađujemo

“Osobni podaci” označavaju sve podatke koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”).

Osobne podatke prikupljamo sukladno važećim propisima i to kako bismo vam npr. mogli poslati izmjene i novosti elektronskom poštom, uključiti vas u sudjelovanje u

nagradnim igrama te obavijestiti pobjednika, odaslati publikacije, brošure i drugi promidžbeni materijal ili odgovoriti na vaša pitanja, primjedbe i komentare.

Vaše osobne podatke obrađujemo samo na temelju vaše privole, zakona ili radi ostvarenja legitimnog interesa Voditelja obrade, kao na primjer kada obrađujemo vaše

podatke za potrebe izravnog marketinga radi oglašavanja naših proizvoda ili usluga („komercijalna komunikacija“), putem elektroničke ili drugih oblika komunikacije.

U određenim slučajevima će prikupljanje vaših osobnih podataka biti nužno radi izvršenja ugovora između vas i www.select-sport.hr , na primjer prilikom kupovine

proizvoda u našoj web trgovini, kako bismo vam mogli dostaviti proizvod na zatraženu adresu dostave i sl.

Obrađujemo sljedeće kategorije osobnih podataka:

1. Kontakt i identifikacijski podaci potrebni za otvaranje korisničkog računa na web stranici

2. Kontakt i identifikacijski podaci potrebni za naručivanje proizvoda u online trgovini odnosno njihovu isporuku/dostavu na zatraženu adresu;

3. Podaci o kupnji putem online trgovine, npr. kupljeni proizvodi, iznos računa

4. Podaci iz korespondencije korisnika s Voditeljem obrade (uključujući njihov sadržaj);

5. Podaci o interakciji korisnika s web stranicom koji se prikupljaju korištenjem kolačića (eng. Cookies). Detalje o tehnologiji kolačića i njihovoj upotrebi na ovim

web stranicama potražite u “Pravila o kolačićima”.

Putem ove web stranice možemo Vam ponuditi mogućnost komuniciranja i poveznica sa sadržajem društvenih mreža (npr. Facebook). Ako odlučite upotrebljavati svoj profil

s društvenih mreža, imajte na umu da društvena mreža, ovisno o postavkama Vašeg profila na društvenoj mreži, može s nama podijeliti neke informacije o Vašem profilu.

Ne prikupljamo i ne koristimo osobne podatke maloljetnih osoba (u okviru razumnih granica ukoliko nam je moguće spoznati dob korisnika), osim uz izričitu suglasnost

roditelja ili staratelja. Ukoliko ste maloljetni, molimo Vas da nam ne šaljete svoje osobne podatke (ime, prezime, adresa, telefonski broj, e-mail ili druge podatke

koji bi Vas mogli pomoći identificirati), jer ćemo obradu takve komunikacije morati odbiti. Ukoliko bi usprkos tome uslijedila uspostava kontakta na zahtjev

maloljetne osobe, u slučaju prenošenja osobnih podataka od strane maloljetne osobe, www.select-sport.hr izričito odbija zaprimanje bilo kakvih zahtjeva materijalne

ili nematerijalne prirode koji proizlaze iz obrade takve namjere kontakta.

3. Svrha obrade osobnih podataka

www.select-sport.hr obrađuje osobne podatke za sljedeće svrhe:

3.1. Otvaranje korisničkih profila na web stranici

3.2. Obrada narudžbi putem online trgovine i isporuka/dostava naručenih proizvoda na adresu koju je korisnik naznačio;

3.3. Pružanje različitih pogodnosti članovima programa lojalnosti

3.4. Prijenos komercijalnih komunikacija putem elektroničke pošte, mobilne telefonije ili tradicionalnom poštom odnosno kurirskom dostavom (u limitima Vaše

suglasnosti);

3.5. Pružanje odgovora na pitanja koja nam postavite ili na Vaše savjete, komentare, prigovore i sl.;

3.6. Rješavanje svih sporova ili pritužbi koji se odnose na ili proizlaze iz aktivnosti www.select-sport.hr

4. Komuniciranje podataka prema trećima

Ne prodajemo, ne prenosimo, ne otkrivamo podatke koje prikupljamo na našim web stranicama nikome izvan www.select-sport.hr bez Vaše privole, osim
– 1. u slučajevima propisanim zakonom i kada je to potrebno radi izvršavanja naših zakonskih obveza,
– 2. u slučajevima kada je to potrebno radi zaštite Vašeg života ili tjelesnog integriteta, a Vi niste u mogućnosti dati svoj pristanak za obradu Vaših osobnih

podataka,
– 3. u slučajevima kada je to nužno radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu,
– 4. u slučajevima kada ste Vi sami objavili te podatke te
– 5. u slučajevima kada je to potrebno radi zaštite naših legitimnih interesa. Vaše osobne podatke ćemo čuvati samo tijekom vremena koje je nužno radi ostvarenja

ranije navedenih svrha obrade.

www.select-sport.hr može neke ili sve Vaše osobne podatke otkriti sljedećim primateljima, na način kako je dalje navedeno:

4.1. Osobama ovlaštenim za obradu osobnih podataka u ime i za račun www.select-sport.hr , odnosno suradnicima ili dobavljačima neophodnim za pružanje i održavanje

usluga koje se pružaju putem ovih web stranica (npr. pružatelji usluga izrade i održavanja web stranica, pružatelji usluge dostave naručenih proizvoda ili

promotivnih materijala, suradnici ili pružatelji usluga koji najbolje mogu odgovoriti na Vaša pitanja i sl.), koji također imaju obvezu čuvanja i neotkrivanja

osobnih podataka.

4.2. Drugim zakonskim primateljima kojima je www.select-sport.hr ovlašten ili obavezan na zahtijev otkriti osobne podatke pojedinaca na temelju važećih propisa.

5. Poruke e-pošte

Kada nam pošaljete elektronsku poštu (putem e-mail poruke s pitanjem, komentarom, prigovorom, savjetom ili sl., ili putem obrasca za kontakt na web stranici) s

osobnim podacima po kojima Vas je moguće identificirati, upotrijebit ćemo te podatke u svrhu ispunjenja Vašeg zahtjeva. Možda ćemo Vaš e-mail kao i poruku/zahtjev

koji ste nam uputili poslati drugim suradnicima ili dobavljačima koji će moći najbolje odgovoriti na Vaše pitanje.

Svi djelatnici i navedni poslovni partneri www.select-sport.hr odgovorni su za poštivanje Pravila zaštite osobnih podataka.

6. Prava ispitanika

Davanje privole za obradu osobnih podataka nije obvezno, ali odbijanje davanja privole na obradu podataka kako je iznad navedeno, može korisniku onemogućiti

korištenje svih ili nekih sadržaja koje nudi web stranica, ili onemogućiti dobivanje informacija o proizvodima/uslugama u ponudi www.select-sport.hr

Slanjem osobnih podataka www.select-sport.hr ispitanik se ne odriče prava zajamčenih pozitivnim propisima Republike Hrvatske kojima se štite osobni podaci, a

osobito prava zatražiti ispravak ili brisanje vlastitih osobnih podataka iz zbirke ako su isti nepotpuni, netočni ili neažurni ili njihova obrada nije u skladu s

odredbama pozitivnih propisa Republike Hrvatske.

U mjeri u kojoj se obrada Vaših osobnih podataka temelji isključivo na Vašoj privoli, imate niz prava, uključujući:

a) Pravo na pristup: korisnici čiji se podaci obrađuju imaju pravo o tome dobiti potvrdu kao i pristup osobnim podacima koji se na njih odnose i informacijama o

svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, primateljima podataka, razdoblju za koje će podaci biti pohranjeni te drugim pravima.

b) Pravo na ispravak podataka: korisnici imaju pravo zatražiti izmjenu netočnih osobnih podataka ili nadopunu nepotpunih podataka.

Registrirani korisnici u svakom trenutku imaju pristup svojim podacima i mogu ih urediti/izmjeniti izravno putem korisničkog računa.

c) Pravo na brisanje: u određenim okolnostima, korisnici imaju pravo na brisanje osobnih podatka koji se na njih odnose.

Registrirani korisnici u svakom trenutku mogu sami obrisati svoj korisnički račun.

d) Pravo na povlačenje privole: Korisnici u svakom trenutku imaju pravo povući ranije danu privolu za obradu osobnih podataka.

e) Također, u određenim okolnostima, korisnici imaju pravo na ulaganje prigovora na obradu, na ograničenje obrade te na prenosivost osobnih podataka.

Za sva pitanja zaštite osobnih podataka, kao i radi ostvarenja gore navedenih prava, molimo Vas obratite se na kontakt adresu navedenu u članku 8. ovih Pravila

f) Pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu: ukoliko smatrate da su Vaša prava povrijeđena, imate pravo podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka

Ovisno o zahtjevu korisnika/ispitanika, www.select-sport.hr. se obvezuje:

1. Potvrditi korisniku da li obrađuje ili ne obrađuje osobne podatke koji se odnose na tog korisnika/ispitanika

2. Ispraviti ili izbrisati, bez naknade i bez odgađanja, osobne podatke koji se odnose na korisnika/ispitanika

3. Ograničiti ili prestati s obradom osobnih podataka korisnika/ispitanika

7.Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka

Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Kupca odnosno

Korisnika i  www.select-sport.hr. odvija sigurnim protokolom. Zaštitu podataka www.select-sport.hr uzima ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili

zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako

provodimo razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne možmo jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s Internet stranice www.select-sport.hr., te nismo odgovorni za

radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

8. Kontakt

Za sva pitanja vezana uz zaštitu Vaših osobnih podataka, kao i radi ostvarenja ranije navedenih prava i zahtjeva, možete se obratiti www.select-sport.hr. slanjem email poruke na: osobnipodaci@select-sport.hr ili poštom na adresu našeg sjedišta: Mercury d.o.o., Mirka Bogovića 1747000 KARLOVAC.
www.select-sport.hr  ne odgovara na anonimne zahtjeve.